محمد مهدی نادری

محمد مهدی نادری

عضو هیات مدیره - PhD

مدیر بخش حیوانات پژوهشگاه ابن سینا

علی سروری

علی سروری

بخش تحقیق و توسعه - MSc

علی ملک پور

علی ملک پور

بخش تحقیق و توسعه - MSc

ابوالفضل شیرازی

ابوالفضل شیرازی

عضو هیات مدیره - PhD

پیشگام تولید آزمایشگاهی جنین در حیوانات مزرعه ای در کشور و تولید اولین بره حاضل از لقاح خارج رحمی در کشور

رامین قهرمان زاده

رامین قهرمان زاده

عضو هیات مدیره - PhD

معاون پژوهشی پژوهشگاه ابن سینا

بهاره بهزادی

بهاره بهزادی

بخش تحقیق و توسعه - BSc

وحید رئیسی

وحید رئیسی

بخش تحقیق و توسعه - BSc

جاوید فاتحی

جاوید فاتحی

عضو هیات مدیره - BSc

مدیر عامل اسبق اتحادیه دامداران استان تهران و مدیر مرکز بایو فارم

نقی شهابی مجد

نقی شهابی مجد

عضو هیات مدیره - PhD

معاون پشتیبانی اسبق سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و معاون پشتیبانی پژوهشگاه ابن سینا

لاله حسینی

لاله حسینی

بخش تحقیق و توسعه - PhD

مصطفی پورنورعلی

مصطفی پورنورعلی

بخش تحقیق و توسعه - MSc

محمدرضا صادقی

محمدرضا صادقی

عضو هیات مدیره - PhD

رئیس مرکز درمان ناباروری انسانی ابن سینا و رئیس پژوهشگاه ابن سینا

 سید مرتضی میرترابی

سید مرتضی میرترابی

عضو هیات مدیره - DVM

پیشگام انتقال جنین گاو در ایران

سارا برجیان بروجنی

سارا برجیان بروجنی

بخش تحقیق و توسعه - DVM

محمد مهدی مهرآذر

محمد مهدی مهرآذر

بخش تحقیق و توسعه - MSc

تماس

تلفن: 02122426496
ایمیل: farmbio@avicenna.ac.ir
کانال تلگرام : cow_embryos@

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه
8:00 صبح تا 4:00 عصر

آدرس

ولنجک، خیابان هجدهم، بن بست شبو، پلاک 3
کدپستی : 1985743417 - تهران